Ιατρός

Γράψτε κριτική

για ιατρούς (φυσικά πρόσωπα) ή υποδομές (νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά).

Ασθενής

Δείτε κριτικές

για ιατρούς (φυσικά πρόσωπα) ή υποδομές (νοσοκομεία, κλινικές, διαγνωστικά).

Προστασία του πολίτη

Αποσκοπούμε σε ένα καλύτερο σύστημα υγείας

Σκοπός του Health Critics είναι να λειτουργήσει ως ευρετήριο ιατρών-νοσοκομείων-κλινικών κτλ. μέσω των κριτικών που ασκούνται από τα μέλη του.

Το Health Critics σας δίνει την δυνατότητα να κάνετε ή να διαβάσετε κριτικές (θετικές ή αρνητικές) για όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας είτε σε ιατρούς είτε σε υποδομές νοσοκομεία-κλινικές κτλ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σας ως μέλος (δωρεάν),

Δείτε πως να κάνετε μία νέα κριτική...

Τελευταίες Κριτικές

Μην τύχει και χρειαστεί να επισκεφθειτε τη Χειρουρ ...
Ονομασία Υποδομών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Αξιολόγηση Καθόλου Ικανοποιημένος
Ο κ.Αναγνωστόπουλος είναι ίσως η πιο σταθερή αξία ...
Όνομα Ιατρού Κώστας
Επώνυμο Ιατρού Αναγνωστοπουλος
Ειδικότητα ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Αξιολόγηση Απόλυτα Ικανοποιημένος
Χρειάστηκε να κάνω μαγνητική μετά από σύσταση του ...
Ονομασία Υποδομών ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αξιολόγηση Απόλυτα Ικανοποιημένος
Επισκέφθηκα τον Αξονικό - Μαγνητκό τομογράφο Κορίν ...
Ονομασία Υποδομών ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Αξιολόγηση Καθόλου Ικανοποιημένος