Λίγα Λόγια Για Εμάς

Το Health Critics είναι μία ιστοσελίδα για την έκφραση απόψεων και την ανάπτυξη συζητήσεων και διαλόγων σχετικά με τις υπηρεσίες ιατρών, ιατρικών κέντρων, κλινικών και νοσοκομείων στην Ελλάδα.

Πως Λειτουργεί

Όσοι έχουν δεχθεί οποιαδήποτε ιατρική υπηρεσία σε οποιαδήποτε ιατρική μονάδα, έχουν την δυνατότητα να μοιραστούν την θετική ή αρνητική εμπειρία τους. Ο ασθενής μπορεί να μεταφέρει την εμπειρία του στο ευρύ κοινό δίνοντας την γενική αξιολόγησή του, ένα αντιπροσωπευτικό τίτλο, αναλυτική περιγραφή, κατηγορία ιατρικής μονάδας, την τοποθεσία, την ημερομηνία περίθαλψης καθώς και το όνομά του. Επιπλέον μπορεί να ανεβάσει εικόνες από την ιατρική μονάδα ή από την κατάστασή του πριν και μετά την ιατρική περίθαλψη.

Κάθε κριτική που κάνει ένας σθενής σχετικά με την ιατρική του περίθαλψη σε μία ιατρική μονάδα είναι ανοικτή στον διάλογο, σε αντιπαραθέσεις και στην αξιολόγησή της από άλλους ασθενείς ή άτομα που έχουν άποψη.

Σε κάθε κριτική οποιοσδήποτε το επιθυμεί μπορεί να γράψει το σχόλιό του ή/και να αξιολογήσει την αρχική κριτική. Μέσα από ένα εργαλείο πολλών δυνατοτήτων κάθε κριτική είναι αφετηρία για ένα πολύ επίπεδο διάλογο όπου ο καθένας μπορεί να απαντήσει και να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με τον οποιοδήποτε.

Εμείς

Σκοπός του Health Critics είναι να δώσει την δυνατότητα στον Έλληνα ασθενή να εκφράσει την άποψή του και να ασκήσει κριτική για τις υπηρεσίες που έχει λάβει από το Ελληνικό σύστημα υγείας.

Το Health Critics αντιλαμβάνεται την λεπτότητα του θέματος, και για το λόγο αυτό, ελέγχει και παρακολουθεί το περιεχόμενο το οποίο ανεβαίνει στις κριτικές ώστε να ικανοποιείται το δικαίωμα του ελεύθερου λόγου και άποψης αλλά ταυτόχρονα να τηρούνται οι προϋποθέσεις δημόσιας και αντικειμενικής έκφρασης.

Μαζί, ασθενείς και Health Critics, μπορούμε να φωτίσουμε τα μελανά σημεία του εθνικού συστήματος υγείας και να αναδείξουμε τις καλές περιπτώσεις ώστε μέσα από το διάλογο να πετύχουμε ένα καλύτερο σύστημα υγείας.